I. Seminarium Miesiąca odbywa się w ostatni weekend miesiąca, sobota – godz 9.00-17.00, niedziela 9.00-13.00. Zakres tematów:

   • etyka w biznesie
   • rozwój kompetencji miękkich,
   • kreowanie spójnego wizerunku profesjonalistki
   • kompetencje przywódcze
   • narzędzia rynku finansowego

II. Spotkania Akademii odbywają się w pierwszą środa miesiąca – godz. 18.00    – 21.00. Uczestnikami są: Członkinie Akademii, Bractwo Czerwonej Szpilki oraz zaproszeni Goście. Tematy wydarzeń:

   • prelekcje,
   • dyskusje,
   • spotkania z ciekawymi ludźmi,
   • występy artystyczne
   • wieczory poetyckie
   • spotkania z książką
   • i inne

 III. Letnia Akademia Kobiet – sesja wyjazdowe

 

IV. Rubinowa Gala Czerwonej Szpilki – Wręczenie Nagród Akademii  Kobiet Skutecznych przyznanych przez Konwent Akademii na wniosek Członkiń.

Nagroda Rubinowy Anioł – przyznawana  w dwóch kategoriach: firmie lub osobie prywatnej za pomoc i poświęcenie dla innych.

Nagroda Rubinowe Skrzydła – przyznawana w trzech kategoriach: firma prywatna, korporacja międzynarodowa i Urząd Administracji Publicznej , dla firm które tworzą przyjazną przestrzeń do skutecznego rozwoju, kariery i równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym.

Nagroda Rubinowej Spinki – przyznawana  członkom Bractwa Czerwonej Szpilki  na wniosek Członkiń Akademii za wspieranie  kobiet, zrozumienie dla różnorodności, tolerancji i równouprawnienia.

Nagroda Rubinowej Róży – przyznawana dla  trzech Członkiń Akademii Kobiet Skutecznych na wniosek Członkiń za zaangażowanie w promowania idei i  wartości Akademii.

 

V. Bal Rubinowej Róży